Sat ve Danma Hatt: 0 212 855 45 65 Trke

Kamera Sistemleri CCTV

Güvenlik kamera sistemleri günümüzde ciddi talep görmekte ve kullanlmaktadr. Sokaa çktmzda çevremizdeki ev, i yeri, kamu kurumu gibi pek çok alanda güvenlik kamera sistemlerini görmekteyiz. 

Günümüz güvenlik kamera sistemleri piyasasnda çok farkl kamera ve kayt sistemleri bulunmaktadr. Buna ramen temelde günümüz kamera sistemleri iki farkl yapdadr. Bunlardan birincisi analog güvenlik kamera sistemi dieri ise ip güvenlik kamera sistemleridir. Analog güvenlik kamera sistemleri son 15 yldr faaliyette olmasna ramen ip kamera sistemleri son birkaç ylda geliip ciddi atlm kaydetmi ürünlerdir. Bugün Türkiyemizde her iki sistemde ciddi olarak kullanlmaktadr. Fakat genel olarak baktmzda artk analog kamera sistemi çözümleri küçük projelerden ileri gidememektedir. Ip kamera sistemleri ise daha çok orta ve büyük çapl cctv kamera sistemi projelerinde tercih edilmektedir. u bir gerçektir ki ip kamera ürünleri teknolojik açdan analog sistemlerden çok daha yüksek teknolojiye sahip bulunan ürünlerdir. Bunun yannda fiyat açsndan günümüzde iki sistem karlatrldnda, teknolojik üstünlüklerinden dolay ip kamera sistemleri fiyat açsndan daha yüksek fiyata sahiptir. Ama sisteme güvenliin ne kadar önemli bir olgu olduu yönünden baklrsa sistem arasndaki bu fiyat farknn bir çok alanda göz ard edilebilecei görülecektir. 

Yüksek çözünürlük ve kayttaki genileyebilir üstün teknolojik özellikler dolays ile ip güvenlik kamera sistemi çözümleri analog sistemlere her geçen gün ciddi darbeler vurmaktadr.  Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki birkaç yl içinde nerede ise bütün güvenlik kamera sistemleri ip çözümlere dönecektir. Tabiki bu durum güvenlik açsndan bakldnda güvenliimiz bir kat daha artacaktr. Çünki özellikle ip kamera sistemlerinin salad yüksek çözünürlük daha fazla resim detay salayacaktr. Daha fazla detay ise olaylarn aydnlatlmasn kolaylatracaktr. Günümüz ip kamera sistemleri ile HD ve Full HD çözünürlükler bir hayalden öte gerçek haline gelmitir.

IP Kamera Sistemi