Sat ve Danma Hatt: 0 212 855 45 65 Trke

Web Tasarm

WEB TASARIM

Teknoay Bilgisayar , ihtiyacnz olan her türlü web tasarm yazlm için uygun fiyatl ve hzl çözümler sunar. htiyacnz olan web tasarmlarn, hem Unix hem de Windows tabanl platformlarda hzl bir ekilde çalan PHP web programlama dili, ve yine Unix ve Windows sunucularda çalabilen, özellikle Unix tabanl sunucularda üstün performans veren mySQL veritaban dillerini kullanarak hazrlyoruz. Bu konuda sektörde kendini kantlam, tecrübeli, uzman yazlm ve tasarm ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Neden bir irketin web sayfas olmal?

Internet, tüm zamanlarn en etkili, en yaygn, en evrensel, en çok boyutlu ve en hzl gelien iletiim pazarlama aracdr. Internet, iletiim araçlarnn hiçbirinin eriemedii hzla geliiyor, yaygnlayor ve elektronik ticaretin avantajlar sayesinde yepyeni pazarlama alanlar yaratarak, irketinizi uluslar aras piyasaya çkaryor. Internet, her çapta firmay ve her türlü ürünü sergileyen, günün 24 saati ve yln 365 günü açk olan bir dünya fuar özellii ile internet olmazsa da asla ulaamayacanz pazarlarn kaplarn aralyor.

Web sayfasnn avantajlar nelerdir?

irketiniz kapal olduu zamanlarda bile internette açk olacaktr. Online sipari alp, sat yapabilirsiniz. leri teknoloji ve hesapl bir reklam aracdr. Tantmnz ve pazarlamanz, ulusal ve uluslar aras düzeyde yapmanza olanak salar. Ürün tantmnz etkili bir ekilde ve otomatik olarak sunar. Geleneksel medyaya göre çok hesapldr. Potansiyel müterilerin direkt ulamn salar. Müterilerinizle haberlemenizi hzlandrr. Kat, posta, bask, matbaa gibi masraflar olmayacandan tasarrufludur. Zaman kazandrr, olumlu imaj salar, güven uyandrr. Bir kere yaptrrsnz, ömür boyu kullanrsnz.

Hazrladmz baz web yazlmlar:

E-ticaret (Alveri Sepeti, Sipari Sistemi vs.)
Online kayt-takip sistemleri
Dinamik site içerii (Portal) yönetimi
Site üyelik sistemleri
Ariv sistemleri
Reklam yönetim sistemleri
Oto galeri,
Emlak otomasyon sistemleri
Forum, ziyaretçi defteri, anket vs. ...
ve daha aklnza gelebilecek her türlü web yazlm